[The Saxifrage Family in the Cascade Mts.]

Saxifrages of the Cascade Mts. of Oregon and Washington

The Genus Saxifraga

Flower of Boykinia major

Tolmie's Saxifrage: Saxifraga tolmiei

Bald-headed Saxifrage, Tiny Swamp Saxifrage, Western Swamp Saxifrage: Saxifraga apetala (Synonyms: Micranthes apetala, Saxifraga apetala, Saxifraga columbiana, Saxifraga columbiana var. apetala, Saxifraga integrifolia var. apetala) -

Sierra Saxifrage: Saxifraga aprica (Synonyms: Micranthes aprica, Saxifraga laevicaulis, Saxifraga umbellulata) -

Matted Saxifrage, Spotted Saxifrage, Yellow-dot Saxifrage: Saxifraga bronchialis ssp. austromontana (Synonyms: Cilaria austromontana, Saxifraga austromontana, Saxifraga bronchialis var. austromontana) -

Yellowdot Saxifrage, Yellow-dot Saxifrage: Saxifraga bronchialis ssp. vespertina (Synonyms: Ciliaria vespertina, Saxifraga bronchialis var. vespertina, Saxifraga vespertina) -

California Saxifrage: Saxifraga californica (Synonyms: Micranthes californica, Saxifraga fallax, Saxifraga gracillima, Saxifraga hallii, Saxifraga napensis, Saxifraga parvifolia, Saxifraga virginiensis var. californica) -

Tufted Saxifrage, Tufted Alpine Saxifrage: Saxifraga caespitosa ssp. caespitosa (Synonyms: Saxifraga caespitosa ssp. caespitosa, Saxifraga caespitosa var. emarginata, Saxifraga caespitosa ssp. eucaespitosa, Saxifraga caespitosa var. lemmonii, Saxifraga cespitosa ssp. cespitosa, Saxifraga cespitosa var. cespitosa) -

Tufted Saxifrage, Tufted Alpine Saxifrage: Saxifraga caespitosa ssp. subgemmifera (Synonyms: Saxifraga caespitosa ssp. subgemmifera, Saxifraga caespitosa var. subgemmifera, Saxifraga cespitosa ssp. subgemmifera, Saxifraga cespitosa var. subgemmifera) -

Rusty Saxifrage, Russethair Saxifrage, Alaska Saxifrage: Saxifraga ferruginea var. ferruginea (Synonym: Micranthes ferruginea) -

Rusty Saxifrage, Russethair Saxifrage, Alaska Saxifrage, Vreeland's Rusty Saxifrage: Saxifraga ferruginea var. vreelandii (Synonyms: Micranthes ferruginea, Saxifraga feruginea var. foliacea, Saxifraga ferruginea var. macounii, Saxifraga vreelandii) -

Gorman's Saxifrage: Saxifraga gormanii (Synonyms: Micranthes gormanii, Saxifraga occidentalis var. dentata, Saxifraga occidentalis var. gormannii) -

Howell's Saxifrage: Saxifraga howellii (Synonym: Micranthes howellii) -

Idaho Saxifrage: Saxifraga idahoensis (Synonyms: Micranthes idahoensis, Saxifraga marshallii ssp. idahoensis, Saxifraga marshallii var. idahoensis, Saxifraga occidentalis var. idahoensis) -

Common Western Saxifrage, Wholeleaf Saxifrage: Saxifraga integrifolia (Synonyms: Micranthes integrifolia, Saxifraga integrifolia var. integrifolia, Saxifraga laevicarpa) -

Hulten's Saxifrage, Lyall's Saxifrage, Red-stemmed Saxifrage: Saxifraga lyallii ssp. hultenii (Synonyms: Saxifraga lyallii ssp. hultenii, Saxifraga lyallii ssp. lyallii, Saxifraga lyallii var. hultenii, Saxifraga lyallii var. laxa) -

Marshall's Saxifrage: Saxifraga marshallii (Synonyms: Micranthes marshallii, Saxifraga hallii) -

Merten's Saxifrage, Wood Saxifrage, Woodland Saxifrage: Saxifraga mertensiana (Synonym: Saxifraga mertensiana var. eastwoodiae) -

Dotted Saxifrage, Heartleaf Saxifrage, Nelson's Brook Saxifrage: Saxifraga nesloniana ssp. cascadensis (Synonyms: Micranthes nelsoniana var. cascadensis, Saxifraga punctata ssp. cascadensis, Saxifraga punctata var. cascadensis) -

Brittle-leaved Saxifrage, Fleshy-leaved Saxifrage, Peak Saxifrage, Swamp Saxifrage: Saxifraga nidifica var. claytoniifolia (Synonyms: Micranthes fragosa, Saxifraga claytoniifolia, Saxifraga fragosa, Saxifraga fragosa ssp. claytoniifolia, Saxifraga fragosa var. fragosa, Saxifraga integrifolia var. claytoniaefolia, Saxifraga integrifolia var. claytoniifolia) -

Nesting Saxifrage, Peak Saxifrage, Swamp Saxifrage: Saxifraga nidifica var. nidifica (Synonyms: Micranthes montana, Micranthes nidifica, Micranthes plantaginea, Saxifraga bracteosa var. micropetala, Saxifraga columbiana, Saxifraga crenatifolia, Saxifraga integrifolia var. columbiana, Saxifraga integrifolia var. leptopetala, Saxifraga integrifolia var. micropetala, Saxifraga montana, Saxifraga nidifica, Saxifraga plantaginea) -

Nuttall's Saxifrage: Saxifraga nuttallii (Synonym: Cascadia nuttallii) -

Alberta Saxifrage, Mountain Saxifrage, Western Mountain Saxifrage, Western Saxifrage: Saxifraga occidentalis (Synonyms: Micranthes lata, Micranthes occidentalis, Micranthes saximontana, Saxifraga occidentalis var. allenii, Saxifraga occidentalis ssp. occidentalis, Saxifraga occidentalis var. occidentalis, Saxifraga occidentalis var. wallowensis, Saxifraga reflexa ssp. occidentalis) -

Brook Saxifrage, Stream Saxifrage, Streambank Saxifrage: Saxifraga odontoloma (Synonyms: Micranthes odontoloma, Saxifraga aestivalis, Saxifraga arguta, Saxifraga punctata ssp. arguta, Saxifraga punctata var. arguta) -

Purple Saxifrage, Purple Mountain Saxifrage, Twinflowered Saxifrage: Saxifraga oppositifolia ssp. oppositifolia (Synonym: Antiphylla oppositifolia) -

Bog Saxifrage, Oregon Saxifrage: Saxifraga oregana (Synonyms: Micranthes arnoglossa, Micranthes brachypus, Micranthes oregana, Saxifraga montanensis, Saxifraga oregana var. montanensis, Saxifraga oregana var. oregana, Saxifraga oregana var. sierrae) -

Pygmy Saxifrage, Weak Saxifrage, Alpine-brook Saxifrage: Saxifraga rivularis (Synonyms: Saxifraga debilis, Saxifraga hyperborea ssp. debilis, Saxifraga rivularis ssp. flexuosa, Saxifraga rivularis var. debilis, Saxifraga rivularis var. flexuosa) -

Rusty-haired Saxifrage, Rusty-hair Saxifrage: Saxifraga rufidula (Synonyms: Micranthes rufidula, Saxifraga aequidentata, Saxifraga klickitatensis, Saxifraga occidentalis var. aequidentata, Saxifraga occidentalis ssp. rufidula, Saxifraga occidentalis var. rufidula) -

Alpine Saxifrage, Tolmie's Saxifrage, Tolmie's Alpine Saxifrage: Micranthes tolmiei (Synonyms: Saxifraga tolmiei, Saxifraga tolmiei var. ledifolia, Saxifraga tolmiei var. tolmiei) -


Paul Slichter